muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli –

Ànima.

Àngel Pujol es va dedicar els seus darrers anys a construir esperances de vida al costat del Pare Ángel Olaran, a qui va conèixer l’any 2005 al país Africà d’Etiopia. Entre ells va sorgir una sincera amistat que va fructificar amb la creació del Colectivo de Soporte Ángel Olaran. Més endavant, l’any 2009 va crear la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran per a impulsar el programa “Wukro Social Development Program (WSDP)”.

El nostre Estudi, com en altres iniciatives solidàries, no va dubtar en implicar-se amb el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran en la creació de la imatge corporativa dels Reconeixements internacionals Ànima en Honor  a Àngel Pujol i Ángel Olaran.

Àngel + Ànima + Ángel sumen una À alada que els representa a tots formant una entitat única que reflexa la força i el compromís d’aquets dos Àngels amb el projecte Etíop de Wucro.