muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli –
La irreligió de Egg God.
Aquest déu que no és un déu però que ens inspira com si ho fos. Aquest autoprojecte neix de la inquietud i el desconsol de tot creatiu davant la possibilitat de la falta d’inspiració. El projecte crea un posseïdor d’aquesta inspiració, es diu Egg God i va arribar per quedar-se i democratitzar-se.