muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli –

Teatre Foment

Intervenció en la restauració d’un teatre d’origen modernista. Es va dissenyar un logotip de formes orgàniques que recorden l’estil de l’època. També vam dissenyar per al hall del teatre un mural que reinterpretava figures simbòliques modernistes. Figures construides a partir de línees rectes i cercles. El marc del mural es repeteix en els diferents espais destinats a cartelleria.