muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli –
Treanor Pujol. Catàleg.
Neix una nova marca de prefabricats a Leeds fruit de la unió del Grup Pujol i la família Treanor. Amb l’objectiu de potenciar el posicionament de marca com factor clau per a incrementar el valor de la mateixa i la seva competitivitat, s’ha desenvolupat una imatge corporativa on el color és un element clau que contribueix a definir la identitat visual. S’han mantingut els colors corporatius del Grup Pujol, incorporant els de l’empresa adquirida (Bison). Suggerint que garanteixen el compromís, determinació, energia, formalitat i professionalitat que ja representaven les dues empreses.

També hem dissenyat divers material gràfic (catàlegs, presentacions, publicitats, calendaris, …)