muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli – muy pronto nuevos favoritos en nuestro portafolio – molt aviat nous favorits al nostre portafoli –
Segarra.
Segarra i Associats és una Gestoria de tradició familiar, situada al centre de la seva localitat. Destaca pel proper tracte amb els seus clients i el seu bon fer. Amb la renovació de la marca i la rehabilitació de les seves instal·lacions es va aconseguir connectar la part visual de la marca als seus valors i destacar la seva façana entre la resta de comerços de la zona.